Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.
Uyarı
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

Lupus Eritematosus


lupus

Sistemik lupus eritematosus (SLE) kronik seyirli, yangısal bir hastalıktır. Alevlenme ve gerilemelerle seyreder. Her organı etkileyebilmekle birlikte en çok deri, eklem, böbrek, kan hücreleri ve sinir sistemi etkilenir.

Tanı American College of Rheumatology tarafından belirlenmiş kriterlere dayandırılmalıdır.

Tedavi hastalık şiddetine, organ tutulumuna bağlıdır. Düzenli izlem gerektiren bir hastalıktır.

Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevre etkisi tanımlanmıştır. Güneş duyarlılığı bilinen deri belirtilerindendir.

Genellikle doğurganlık çağındaki kadınalarda görülür. Hormonal faktörlerin de rolu olduğu düşünülmektedir. Kadınlarda 10 kat daha sıktır. Enfeksiyon ve koroner kalp hastalığı riski açısından hasta eğitilmelidir.

Güneşten korunma çok önemlidir.