Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.
Uyarı
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

Büllöz Pemfigoid


bulloz pemfigoid 01
Bağışıklık sisteminin hastanın kendi deri elemanlarına karşı gösterdiği tepki sonucu ayrılma ve bu bölgeye sıvı dolması sonucu gelişen, gergin su dolu kabarcıklar iel kendini gösteren bir deri hastalığıdır. Ortalama başlangıç yaşı 60-65'tir. Uzun süreli bir hastalıktır. 5 yıla kadar devam edebilir.

Değişik görnümlerde karşımıza çıkabilir. Bazen önce kaşıntılı kızarıklık ve kabarıklıklarla başlar sonradan su dolu kabarcıklar eklenir. Bazı hastalarda ise ağız içinde yaralar olabilir.

Büllöz pemfigoidi ilaçlar teteikleyebileceği gibi bazı iç organ hastalıkları ile ilişkili olabilir. Tedaviye başlarken iyi bir araştırma yapılmalı ve gereken önlemler alınmalıdır.
Hastaların bir kısmında sadece dışardan uygulanan ilaçlar yeterli olurken diğerlerinde sistemik aintiinflamatuar ilaçlar (tetrasiklin, dapson, kortizon) veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaçalr gereklidir. Bu tedavileri uygularken yan etkiler açısından iyi bir izlem şarttır.