Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.
Uyarı
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

El - Ayak - Ağız Hastalığı


el ayak agiz hastaligi


Lezyonların yerleşimine göre isimlendirilmiş bir coxsackievirus ve bazen Enterovirus 71 enfeksiyonudur. Daha çok çocuklarda görülür. Enkübasyonu 3-6 gündür, enfeksiyon süresi yaklaşık bir haftadır. Bir, iki günlük ateşten sonra önce ağızda sonra eller ve ayaklarda ağrılı döküntüler ortaya çıkar. Bunlar kırmızı kabarıklıklar şeklindedir.

Zamanla içi su dolu kabarcıklara dönüşürler. Zamanla gövde hariç tüm vücuda yayılırlar. Ağızda zemini kırmızı ülserasyonlar gelişir, sayıları 5-10 tanedir. Halsizlik eşlik eder ve deri lezyonları skatriks bırakmadan iyileşir.