Hata
 • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.
Uyarı
 • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

Herpes Zoster (Zona)


herpes zosterHerpes zoster (Zona), varicella zoster virüsünün neden olduğu, dorsal kök ganglionlarını tutan, ağrılı, döküntülü bir deri hastalığıdır. Herpes zosterin ilk belirtisi çok şiddetli olabilen ağrıdır. Ağrıya, deride duyarlılık, ateş, halsizlik eşlik edebilir, yatak istirahati gerektirebilir. Ağrı ile deri döküntülerinin görülmesi arasında geçen süre ortalama 2-3 gündür, bu sure bazen 2 haftaya kadar uzayabilir.

Tek taraflı, orta hattı geçmeyen ve kuşak şeklinde yerleşmiş, kırmızı ve ödemli zeminde grup halinde su dolu kabarcıklar ile karakterizedir. Zamanla iltihaplı hale dönüşebilir. Bölgesel ağrılı lenf bezleri eşlik eder. İki ila 4 hafta içinde iyileşir.

Genelikle iz bırakmaz ama iltihaplanır ve yara halini alırsa iz kalır. Yaşlılarda ve genel durumu bozuk olanlarda lezyonlar nekrotik hale gelir ve ciddi skarlara yol açarlar.En sık göğüs, baş tutulur. Göz ve sinirler etkilenebilir. Görme kayı ve yüz felci gelişebilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış bireylerde yaygın ve şiddetli seyreder.

 • Oftalmik Zoster (Göz Tutuluşu):
  Trigeminal sinirin birinci dalının tutuluşu, alında ve göz kapaklarında lezyonların ortya çıkmasına neden olur. Göz kapağı ödemli, lezyonlar ağrılı ve kanamalı olma eğilimindedir. Oftalmologlarca da izlenmelidir çünkü steroid kullanımı söz konusu olabilir. Ağrılı bölgesel lenfadenopati eşlik eder.

 • Oral Zoster:
  Trigeminal sinirin 2. ve 3. dalları tutulduğunda, oral mukozada, sert damak, maksilla, dil, mandibulada lezyonlar ortaya çıkar. Tipik görüntü, mukazada çevresi eritemli erozyonlardır.

 • Kraniyal Zoster:
  Baş ve boyunu innerve eden sinirler söz konusu ise, baş-boyun ağrısı, lenfadenopati ile birlikte tek taraflı, orta hattı geçmeyen, eritemli zeminde veziküller görülür.

 • Otik Zoster (Ramsey-Hunt Sendromu):
  Fasyal sinirin dış kulak yolundaki sinirlerin tutuluşu ile ortaya çıkar. Çınlama ve baş dönmesinin eşilik edebildiği tek taraflı kulak ağrısı ile başlar. Dilin ön 2/3’lük bölümünde tat duyusu kaybı olabilir. Kulak ağrısı ve yüz felci gelişebilir.


Herpes Zoster Komplikasyonları

 • Post-herpetik nevralji: Zosterin başlangıcından 30 gün sonra geçmeyen veya yeni ortaya çıkan ağrıdır. 40 yaş üstü olgularda sıktır. Sürekli, yanıcı bir ağrı veya aralıklı zonklayıcı ağrı şeklinde olabilir. Ultraviole, soğuk ve dokunmaya karşı ağrı ve duyarlılık gelişebilir.
 • Bakteriyel enfeksiyon
 • Yayılma
 • Periferik sinir felci
 • Sağırlık
 • Göz komplikasyonları
 • Ensefalit, meningoensefalit
 • Guillain-Barré sendromu


İmmunsuprese kişilerde (HIV/AIDS, malignite, immunosupresif tedavi gibi), herpes zoster enfeksiyonu hem daha sık hem daha şiddetli görülür. Komplikasyonlarına ise daha sık rastlanır.

İlk 24-48 saat iinde antiviral tedavi erken iyileşmeyi sağlar, komplikasyonları önler, sonrasındaki ağrının süresini azaltır. Deri döküntüsünün doktorun önereceği şekilde bakımı gerekir. İstirahat, sıvı alınması iyileşmeye katkıda bulunur.