Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.
Uyarı
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

Kızamık - Kızamıkçık

kizamik
Kızamık

Anne sütü nedeniyle 3-6 aylıktan önce çocuklarda görülmeyen çok bulaşıcı bir hastalıktır. Paramyxovirus enfeksiyonudur. Damlacık enfeksiyonu veya direkt temas ile bulaşır. Enkübasyon dönemi ortalama 10 gündür. Üst solunum yolu enfeksiyonu ile başlar, hapşırma, gözlerde sulanma vardır. Ardından öksürük ve fotofobi eklenir. Oral mukozada Koplik lekelerinin görülmesi uyarıcı olur. Üçüncü ve dördüncü günde maküler veya makülopapüler döküntü ortaya çıkar. Deri döküntüsü kulak arkaları ve alında başlayarak tüm vücuda yayılır. Birkaç gün içinde sonradan kaybolacak olan hafif bir hiperpigmentasyon ile iyileşir.


Kızamıkçık

Damlacık enfeksiyonu ile bulaşan ama kızamığa göre daha az bulaşıcı bir hastalıktır. Büyük çocuklar ve genç erişkinler etkilenir. Hamilelikte geçirilirse genetik defektlere yol açar. Kulak arkasında ve alında pembe maküller ile başlayıp tüm vücuda yayılır. Lenfadenopati ve eklem ağrısı eşlik eder.