Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.
Uyarı
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

Sağmaç Nodülü


sagmac nodulu

İnekte var olan veziküler lezyonlardan süt sağarken bulaşan parapoxvirüslerden paravaccinia virüs enfeksiyonudur.

Genellikle tek, el parmaklarına lokalize, 1cm. çaplarında, hafif ağrılı, eritemli bir nodül şeklindedir. Enkübasyon dönemi 1-2 hafta kadardır ve 1-1.5 ayda skatriks bırakmadan iyileşir.