Sağmaç Nodülü


sagmac nodulu

İnekte var olan veziküler lezyonlardan süt sağarken bulaşan parapoxvirüslerden paravaccinia virüs enfeksiyonudur.

Genellikle tek, el parmaklarına lokalize, 1cm. çaplarında, hafif ağrılı, eritemli bir nodül şeklindedir. Enkübasyon dönemi 1-2 hafta kadardır ve 1-1.5 ayda skatriks bırakmadan iyileşir.

  Prof. Dr. Sibel Alper

VKV Amerikan Hastanesi Dermatoloji Kliniği, Nişantaşı - İSTANBUL

  444 3 777   |     info@sibelalper.com.tr