Hata
  • Bu görüntünün şablonu uygun değil. Lütfen bir site yöneticisi ile iletişim kurunuz.
Uyarı
  • RokSprocket needs the RokCommon Library and Plug-in installed and enabled. The RokCommon System Plug-in needs to be before the RokSprocket System Plug-in in the Plug-in Manager

Bitlenme


bitlenme


Pediculus humanus capitis isimli parazit tarafından oluşur. Direkt temas ile bulaşır.

Kaşıntı, parazitin tükürük ve feçesine duyarlanma sonucu %10-40 oranında ikincil enfeksiyon ve lenf bezi büyümesi gözlenebilir. Genel hijyenik önlemler ve permetrin tedavide uygulanır.

Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, genetik ve çevre etkisi tanımlanmıştır. Güneş duyarlılığı bilinen deri belirtilerindendir.